Střediskové akce

Naše středisko pořádá mimo oddílových akcí (které najdete na stránkách jednotlivých oddílů) také střediskové akce. Tyto akce by se daly rozdělit na akce pro veřejnost a akce pro členy střediska, ať už zaměřené na všechny členy nebo na konkrétní věkovou skupinu. Většina střediskových akcí má dlouholetou tradici, nicméně v posledních letech se objevilo i pár novějších a díky jejich úspěšnosti se zařadily do pravidelného ročního repertoáru střediska.

Akce pro veřejnost

OstFest

Pohádkový les

Skautské hřiště

Akce pro členy střediska

Masopustní karneval

Střediskový sraz

Memoriál bratra Vítka

Rádcovský kurz ROK

 

Více zajímavostí o jednotlivých akcích si můžete přečíst na podstránkách jim věnovaným.